Silkeborg

Sæsonstart: Tirsdag 27. august 2019
32 dansegange (inkl. afdansningsbal)

Pr. person 5 rater á kr. 545,-
Pr. par (voksne) 5 rater á kr. 980,-
Hold 13 (15 ugers kursus) 3 rater á kr. 765,- pr. par
‘Speciel’ priser:
Hold 12 (ekstratræning) 4 rater á kr. 545,- (rabatpris)

Første rate betales ved tilmelding/sæsonstart.
Herefter 4 rater: 1. oktober, 1. november, 1. december og 1. januar.
Bemærk! Ingen betaling i februar, marts og april 2020.

Hold 12 betales i 3 rater: september, oktober og november 2019.

5% rabat ved forudbetaling for hele sæsonen ved sæsonstart (betaling senest 1. september).

Der ydes søskenderabat (for børn under 16 år)
og rabat ved deltagelse på flere hold (dog undtaget Ekstratræning)