Tilmelding

Prøvetime: Første lektion hos os er altid uforpligtende, også selvom man har udfyldt en tilmelding.
En udfyldt tilmelding betyder, at der er reserveret plads, og man er en del af holdet.
Man er velkommen til at møde op til en uforpligtende prøvetime uden tilmelding. Vi kan dog ikke garantere plads til alle, så vi anbefaler forhåndstilmelding.
Man må prøve ligeså mange hold, som man har lyst til, men kun én prøvetime pr. hold.

HANDELSBETINGELSER

· Tilmelding er bindende. Udmelding kan kun ske undtagelsesvis og hvis særlig grund gør det aktuelt og gøres ved skriftlig eller personlig henvendelse senest 14 dage før ny måneds begyndelse. Har udmeldelse med angivelse af rimelig grund ikke fundet sted, hæfter eleven for betaling for hele kursusperioden.

· Danseskolen er medlem af brancheforeningen DDD (De Danske Danseskoler) og følger de gældende branche regler.

· Danseskolen har lov til at benytte videofrekvenser af tilmeldte elev, samt billeder fra træning, turnering og opvisning til brug på hjemmeside samt sociale medier. Ønsker man ikke dette, skal danseskolen gøres skriftlig opmærksom på dette.

· Danseskolen benytter den opgivne e-mail adresse til at udsende betalingsinformation.

· Aflyser Pilgaard Dans undervisningen findes der en alternativ undervisningsdag. Melder du afbud eller møder du ikke op betaler du fortsat for timen som en del af dit kontingent.

· Vi er ikke ansvarlige for de af regeringen pålagte restriktioner og kan ikke holdes erstatningspligtige som følge af dette. Dette værende sig begivenheder uden for vores kontrol, som f.eks. krig, epidemi, pandemi, terrorangreb, naturkatastrofer.